www.

Kontakt:

Stephan Trierweiler

Rießerseestr. 10  |  D-12527 Berlin

Germany

+49 30 515882910

info@elsie.de

Robert Elsie Shkrimtar, albanolog, përkthyes, interpret
Me hidhërim të thellë njoftojmë vdekjen e parakohshme të Dr. Robert Elsie, më 2 tetor 2017, nga sëmundja e rrallë e neuroneve motorike.