Robert Elsie Writer, translator, interpreter,specialist in Albanian studies

Books | Bücher | Libra

2018 — 2016 | 2015 | 2014 — 2010 | 2009 — 2005 | 2004 — 1986 2009 Ornela Vorpsi The Country Where No One Ever Dies Translated by Robert Elsie and Janice Mathie-Heck 2009 Anna Di Lellio The Battle of Kosovo 1389 — An Albanian epic Translations by Robert Elsie 2008 Edward Lear në Shqipëri: ditar udhëtimesh, 1848-1849 Përkthyer nga origjinali Majlinda Nishku Redaktuar nga Bejtullah Destani dhe Robert Elsie Me parathënie nga Vivien Noakes 2008 Albania and Kosova in Colour 1913 Shqipëria dhe Kosova në ngjyra 1913 The Autochromes of the Albert Kahn Collection Autokromat e koleksionit Alber Kan Edited by Gerda Mulder & Richard van den Brink 2008 Lightning from the Depths Aan Anthology of Albanian Poetry Edited and translated from the Albanian by Robert Elsie and Janice Mathie-Heck 2008 Evlija Çelebiu në Shqipëri dhe në viset fqinje Kosovë, Mali i Zi, Ohër Në bazë të dorëshkrimit autograf Përgatitur nga Robert Elsie Përkthyer nga Abdurrahim Myftiu 2008 Edward Lear in Albania Journals of a landscape painter in the Balkans Edited by Bejtullah Destani and Robert Elsie with a preface by Vivien Noakes 2008 Azem Shkreli Blood of the quill Selected poetry from Kosova in a bilingual, English-Albanian edition Edited and translated by Robert Elsie and Janice Mathie-Heck 2007 Robert Elsie Udhëtime nëpër Ballkan — Kujtime nga jeta e Franc Baron Nopça Pajisur me parathënie, shtojcë dhe përgatitur nga Robert Elsie Përktheu Ilirjana Angoni 2007 Robert Elsie Writing in Light — Early Photography of Albania and the Southwestern Balkans Dritëshkronja — Fotografia e hershme nga Shqipëria dhe Ballkani 2007 Fatos Kongoli | The Loser Translated by Robert Elsie and Janice Mathie-Heck 2007 Bajazid Elmaz Doda unter Mitwirkung von Franz Baron Nopcsa Albanisches Bauernleben im oberen Rekatal bei Dibra (Makedonien) Herausgegeben von Robert Elsie 2006 Robert Elsie: Letërsia shqipe Një histori e shkurtër Përktheu nga anglishtja Majlinda Nishku 2006 Balkan beauty, Balkan blood Modern Albanian short stories Edited by Robert Elsie. Translated from the Albanian 2005 Robert Elsie: Leksiku i kulturës popullore shqiptare Besime, mitologji, fe, doke, rite, festa dhe veçori kulturore 2005 Gjergj Fishta The Highland Lute (Lahuta e Malcís) The Albanian national epic Translated from the Albanian by Robert Elsie & Janice Mathie-Heck 2005 Robert Elsie Albanian literature A short history 2005 Visar Zhiti The condemned apple Selected poetry A bilingual edition, translated by Robert Elsie Books 2004 — 1986

www.